i-rose
   
  Home
  SLO | SR
 
Untitled DocumentAUSTROCHEM, d. o. o., je preduzeće koje je, putem prodaje koncentrata za čišćenje, prisutno na slovenačkom tržištu od godine 1992. Preduzeće ima jednog vlasnika i osnivača. To je g. Bruno Tarmann iz Austrije koji je osnovao još nekoliko sličnih preduzeća u drugim evropskim državama.

Slovenačko preduzeće AUSTROCHEM, d. o. o., Ljubljana je dobavljač za preduzeća na različitim područjima industrije, od teške metalne industrije, prehrambene industrije do transportnih preduzeća i sl. Koncentrati za čišćenje koje preduzeće prodaje su izvanredno efikasni i primereni za upotrebu u klanicama, mlekarama, pekarama, pivarama, raznim punionicama, vinskim podrumima, u ugostiteljstvu i u hotelijerstvu, raznim lečilištima, banjama i sl. Namenjeni su za čišćenje proizvodnih prostorija i uređaja (proizvodnih linija i mehanizacije), takođe i za upotrebu tokom samog proizvodnog procesa (npr. za odmašćivanje tvrdokornih masnih naslaga ili uljanih slojeva).

Stalna kontrola kvaliteta omogućava očuvanje najviših kvalitativnih standarda. Svi proizvodi su u skladu sa smernicama EU i izrađeni prema najvišim tehničkim standardima.

Preduzeće Austrochem, d. o. o., Ljubljana bavi se, pre svega, veleprodajom robne marke TARCO, a u poslednje vreme je takođe napunilo trgovačku nišu na području maloprodaje sa novom grupom proizvoda MULTICLEAN.
Copyright © 2005 AUSTROCHEM, d.o.o.Izvedba: i-Rose, d.o.o.